ย่างก้าวชาวระเว 3/2566

วันอังคาร ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านระเว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด ภายในบริเวรชุมชนบ้านระเว เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงปัญหาและโทษของยาเสพติด