ย่างก้าวชาวระเว 1/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านระเว นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุตร จารัตน์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

ชมคลิป : https://youtu.be/vE8IwVWmw_8