ย่างก้าวชาวระเว 2/2567

วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 นายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านระเว นายปกรณ์ รัตนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านระเว คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดห้องคอมพิวเตอร์ โดยมี นายวิระสันต์ สมโคตร นายกองก์การบริหารส่วนตำบลระเว เป็นประธานเปิด พระอาจารย์อุทัย อุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดภูยอดรวย เจิมห้องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสิริมงคล