ย่างก้าวชาวระเว 2/2566

วันศุกร์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 คุณนรีภัสร์ ชมมาก คุณเชษฐา ไชยสัตย์ และคณะ ได้จัดโครงการ นะรี สานฝันปันรักเพื่อน้อง ครั้งที่ 1 กลับสู่ผืนดินที่ให้ไออุ่น “ระเวซิตี้” เพื่อมอบกระเป๋านักเรียน รองท้านักเรียน อุปกรณ์ที่จำเป็น อาหาร ไอศกรีม และผลไม้ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านระเว และมีกิจกรรมพิเศษ ตัดผมให้กับนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน โดย โรงเรียนเสริมสวยคุณโจ