บทความล่าสุด

วารสาน ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนชุมชนบ้านระเวเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว ณ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนชุมชนบ้านระเวเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว ณ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

เครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านระเว กับ องค์กรศาสนา วัดวาลุการาม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านระเว กับ องค์กรศาสนา วัดระเว...
ย่างก้าวชาวระเว2-2564

วารสานประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2564

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ได้จัดพิธีมอบห้องน้ำ มอบทุนการศึกษา จากคุณชูศรี กตัญญุตานันท์ สโมสรโรตารี่ ศรีอุบลบริษัทดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี และรับมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น ห้องเรียนคุณภาพ และModel teacher การจัดการเรียนการสอน โดยคุรุสภานายอภิชัย หล้าสุดตา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธี นำโดยนายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านระเว คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านระเวพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 เข้าร่วมในครั้งนี้