วารสาน ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนชุมชนบ้านระเวเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว ณ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนชุมชนบ้านระเวเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว ณ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

เครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านระเว กับ องค์กรศาสนา วัดวาลุการาม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วารสานประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2564

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ได้จัดพิธีมอบห้องน้ำ มอบทุนการศึกษา จากคุณชูศรี กตัญญุตานันท์ สโมสรโรตารี่ ศรีอุบลบริษัทดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี และรับมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น ห้องเรียนคุณภาพ และModel teacher การจัดการเรียนการสอน โดยคุรุสภานายอภิชัย หล้าสุดตา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี...

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านระเว

เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านระเว-รับสมัครครู1ดาวน์โหลด