วันแม่แห่งชาติ 2565

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว นำโดย นายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อให้ลูกได้รำลึกถึงพระคุณของแม่และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ รวมถึงเป็นการปลูกฝังเยาวชนมีจิตสำนึกถึงความสำคัญของครอบครัว ในวันที่ วันที่ 11 สิงหาคม 2565