ย่างก้าวชาวระเว 9/2566

ช่วงบ่ายของวัน พุธ ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายบุตร จารัตน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านระเว ได้เข้าร่วมกิจกรรม “อยากรู้ หนูจะหาคำตอบ” โดยมีการแข่งขันตอบปัญหา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และมอบของรางวัลให้กับนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านระเว