ย่างก้าวชาวระเว 8/2566

วัน พุธ ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายบุตร จารัตน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านระเว ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านระเว