ย่างก้าวชาวระเว 7/2565

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว นำโดย นายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ในการร่วมทำกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล และการเข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี