ย่างก้าวชาวระเว 6/2566

วันอาทิตย์ ที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายบุตร จารัตน์ และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านระเวได้ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี