ย่างก้าวชาวระเว 5/2566

วันศุกร์ ที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คุณพ่อโอภาส กาฬบุตร ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านระเว ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ยากจน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมทุนการศึกษา 10,000 บาท