ย่างก้าวชาวระเว 4/2566

วันศุกร์ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว นำโดยนายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ขอทุกปี โดยมีการทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ และเดินสวนสนาม เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิด “ลูกเสือไทย“ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตสาธารณะเก็บขยะภายในบริเวรโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเป็นผู้มีความเสียสละ