ย่างก้าวชาวระเว 2/2567

วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2567
นายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านระเว และนายปกรณ์ รัตนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านระเว ขอขอบพระคุณ ผู้นำชุมชน คณะกรรมสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร้านค้าในชุมชน ได้มาร่วมเป็นเกียรติในงานวันเด็กแห่งชาติ และได้มอบขนม ของรางวัลให้กับบุตรหลานของเรา ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง