ย่างก้าวชาวระเว 16/2566

วัน ศุกร์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว นำโดยนายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านปะทาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ