ย่างก้าวชาวระเว 15/2566

วันที่ 23-25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านระเว คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา โดยในการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 (โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล) โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวมทั้งสิ้น 38 กิจกรรม