ย่างก้าวชาวระเว 13/2566

วันศุกร์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้าระเว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยมีกิจกรรมการวาดภาพระบายสี กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล