ย่างก้าวชาวระเว 12/2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว นำโดยนายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในโครงการผู้บริหารการศึกษากับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ 1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ