ย่างก้าวชาวระเว 11/2566

วันศุกร์ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายสาย ตามบุญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับ นายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณแม่ ให้เป็นเด็กที่มีความกตัญญู โดยมีกิจกรรมการมอบพวงมาลัยให้แม่เพื่อแสดงถึงความรัก และมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นประจำปี 2566