ย่างก้าวชาวระเว 10/2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายบุตร จารัตน์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านระเว ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดวาลุการาม และวัดระเวใหม่