วันนี้ (๙ ธ.ค.๖๒) นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อบ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน ตามแบบสปช.๑๐๕/๒๙ (ชั้นบน ๔ ห้องเรียน ชั้นล่าง ๒ ห้องเรียน) และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับ – ส่งย้าย ครู ณ อาคารเรียน “มหาราช” โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น