ประชุมผู้ปกครอง

0
4358

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย ท่าน ผอ.บุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านระเว

[ipages id=”2″]