ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านระเว รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์

ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านระเว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์

ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องธุรการ
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ตั้งแต่วันที่ 28 – 30
สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.