ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านระเวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์