ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง