ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน(ชั้นล่าง๒ชั้นบน๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)