วารสานประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2564

0
104
ย่างก้าวชาวระเว2-2564
ย่างก้าวชาวระเว2-2564

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ได้จัดพิธีมอบห้องน้ำ มอบทุนการศึกษา จากคุณชูศรี กตัญญุตานันท์ สโมสรโรตารี่ ศรีอุบล
บริษัทดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี และรับมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น ห้องเรียนคุณภาพ และModel teacher การจัดการเรียนการสอน โดยคุรุสภา
นายอภิชัย หล้าสุดตา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธี นำโดยนายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านระเว คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านระเว
พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 เข้าร่วมในครั้งนี้