ข้อมูลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1034710628
รหัส Smis 8 หลัก :  34030139
รหัส Obec 6 หลัก :  710628
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  ชุมชนบ้านระเว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  chumchonbanraway
ที่อยู่ :  หมู่ที่   12   บ้านระเว
ตำบล :  ระเว
อำเภอ :  พิบูลมังสาหาร
จังหวัด :  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :  34110
โทรศัพท์ : 045-472-068
โทรสาร : 045-472-068
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  1 เมษายน 2464
อีเมล์ :  weraway774@gmail.com
เว็บไซต์ :  https://www.chumchonbanrawayschool.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ระเว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     10 กม.