การดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29

0
688

การดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ( บน 4 ล่าง 2) ซึ่งทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ.