การจัดงานเกษียณอายุราชการของคณะครูในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒ (โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล) โดยมีท่าน ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ เป็นประธานเปิดงาน

0
723