วันอังคาร, กันยายน 29, 2020

ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียนชุมชนบ้านระเว โรงเรียนชุมชนบ้านระเวตั้งขึ้น เมื่อ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2464  ในสมัยพระวิพากย์พจนกิจ  เป็นนายอำเภอ  และขุนพิมพกุล เป็นศึกษาธิการอำเภอ  โดยอาศัยศาลากลางบ้านเป็นสถานที่เรียน มีครูประจำการ  2  คน คือ นายสาย ...

บุคลากร

วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์โรงเรียน ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว มุ่งให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ได้รับการศึกษาและจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทุกคน และจัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเพื่อสู่ประชาคมอาเซียน  พัฒนาครูและบุคลากร ระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติข้าราชการครูฯ

วันนี้(๑๑ มิ.ย.๖๒) ท่านผอ.บุตร จารัตน์ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติข้าราชการครูฯ อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอตาลสุม ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี

การดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29

การดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ( บน 4 ล่าง 2) ซึ่งทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ.

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒ (โพธิ์ศรีระเวทรายมูล) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
229,423แฟนคลับชอบ
68,278ผู้ติดตามติดตาม

Featured

Most Popular

Latest reviews

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในระหว่างเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจติดตามการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในระหว่างเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ ร.อ.ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา...

More News